Osposobljavanja

GRAĐEVINSKI POSLOVI

 • Zidar/-ka
 • Tesar/-ica
 • Armirač/-ica
 • Betonirac/-ka
 • Krovopokrivač/-ica
 • Izolater/-ka
 • Ličilac/Ličiteljica
 • Keramičar/-ka
 • Monter/-ka suhe gradnje
 • Podopolagač/-ica
 • Monter/-ka suvremenih oplatnih konstrukcija
 • Cestar/-ica ophodar/-ka
 • Cestar/-ica
 • Asfalter/-ka
 • Fasader/-ka
 • Monter/-ka kamenih elemanta

RUKOVATELJI GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA

 • Rukovatelj/-ica utovarivačem
 • Rukovatelj/-ica bagerom
 • Rukovatelj/-ica dozerom
 • Rukovatelj/-ica grederom
 • Rukovatelj/-ica valjkom
 • Rukovatelj/-ica skreperom
 • Rukovatelj/-ica demperom
 • Rukovatelj/-ica kopač - utovarivačem
 • Rukovatelj/-ica vibracijskim nabijačem
 • Rukovatelj/-ica crpkom za beton i mikserom
 • Rukovatelj/-ica asfaltnom bazom
 • Rukovatelj/-ica automiješalicom (mikserom)
 • Rukovatelj/-ica crpkom za beton
 • Rukovatelj/-ica finišerom
 • Rukovatelj/-ica betonarom
 • Rukovatelj/-ica strojem za povlačenje crta
 • Rukovatelj/-ica strojem za izradu i postavljanje betonskih elemenata
 • Rukovatelj/-ica strojem za struganje asfalta i betona
 • Rukovatelj/-ica strojem za rezanje asfalta, betona i drugih građevinskih materijala
 • Rukovatelj/-ica strojevima za zabijanje pilota
 • Rukovatelj/-ica strojem za injektiranje tla
 • Rukovatelj/-ica strojem za torkretiranje
 • Rukovatelj/-ica kompresorom
 • Rukovatelj/-ica motornom kosilicom
 • Rukovatelj/-ica utovarivačem – zgrtačem
 • Rukovatelj/-ica jaružalom
 • Rukovatelj/-ica dozerom – rijačem
 • Rukovatelj/-ica univerzalnim hidrauličnim strojem
 • Rukovatelj/-ica motornim škarama
 • Rukovatelj/-ica strižnom motornom kosilicom
 • Rukovatelj/-ica leđnom motornom kosilicom
 • Rukovatelj/-ica kosilicom za košnju visokih nasipa
 • Rukovatelj/-ica samohodnim odbacivačem snijega
 • Rukovatelj/-ica višenamjenskim strojem «UNIMOG» s priključcima
 • Rukovatelj/-ica kompresorskom stanicom
 • Rukovatelj/-ica strojem za prskanje emulzije
 • Rukovatelj/-ica ralicom
 • Rukovatelj/-ica tunelskom peći
 • Rukovatelj/-ica komornom peći
 • Rukovatelj/-ica strojem za izradu dijafragme
 • Rukovatelj/-ica vozilima i strojevima za prikupljanje otpada
 • Rukovatelj/-ica strojem za glodanje i obnovu kolnika
 • Rukovatelj/-ica strojevima za izradu pilota bušenjem
 • Rukovatelj/-ica kotlom za zagrijavanje bitumenske mase
 • Rukovatelj/-ica hidrauličkim alatima
 • Rukovatelj/-ica strojevima za zabijanje gotovih pilota i talpi
 • Rukovatelj/-ica strojevima za izradu pilota laviranjem
 • Rukovatelj/-ica miješalicom za beton
 • Rukovatelj/-ica strojem za izradu glazura
 • Rukovatelj/-ica strojem za pobijanje talpi
 • Rukovatelj/-ica strojem za skupljanje trave i lišća
 • Rukovatelj/-ica vozilom za čišćenje površina
 • Rukovatelj/-ica agregatom za proizvodnju električne energije
 • Rukovatelj/-ica tunelskom oplatom

RUKOVATELJI TRANSPORTNIM STROJEVIMA

 • Rukovatelj/-ica viličarom
 • Rukovatelj/-ica toranjskom dizalicom
 • Rukovatelj/-ica - vozač/-ica autodizalice
 • Rukovatelj/-ica elektrokolicima
 • Rukovatelj/-ica hidrauličkom platformom
 • Rukovatelj/-ica hidrauličkom dizalicom
 • Rukovatelj/-ica mosnom dizalicom
 • Rukovatelj/-ica portalnom dizalicom
 • Rukovatelj/-ica šumskim zglobnim traktorom
 • Rukovatelj/-ica traktorom s priključnim oruđima za rad
 • Signalist/-ica - vezač/-ica tereta na dizalicama
 • Rukovatelj/-ica pokretnom lift dizalicom
 • Rukovatelj/-ica stacionarnom lift dizalicom
 • Rukovatelj/-ica konzolnom dizalicom
 • Rukovatelj/-ica kabelskom dizalicom
 • Rukovatelj/-ica lakim dizalicama
 • Rukovatelj/-ica transportnom trakom i elevatorom
 • Rukovatelj/-ica stupnom dizalicom
 • Rukovatelj/-ica sinkroliftom
 • Rukovatelj/-ica vozilima za utovar i istovar kontejnera

MONTERI I RUKOVATELJI SKELAMA

 • Monter/-ka cijevne skele
 • Monter/-ka konzolne skele
 • Rukovatelj/-ica visećom skelom
 • Monter/-ka građevinske skele

MONTERI PLINOVODA

 • Monter/-ka plinovoda

RUKOVATELJI BUŠAĆIM STROJEVIMA

 • Rukovatelj/-ica postrojenjem za hidrološka bušenja
 • Rukovatelj/-ica samopokretnom bušilicom
 • Bušač/-ica geoloških istražnih bušotina
 • Bušač/-ica pri geomehaničkim istraživanjima
 • Geobušač/-ica
 • Bušač/-ica hidrogeoloških bušotina
 • Rukovatelj/-ica motornom bušilicom

POSUDE POD TLAKOM

 • Rukovatelj/-ica uređajima i posudama kod
  punjenja s komprimiranim plinovima

RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA PRERADU KAMENA

 • Rukovatelj/-ica strojem za separaciju šljunka
 • Rukovatelj/-ica strojem za drobljenje kamena
 • Rukovatelj/-ica strojevima za drobljenje i separaciju kamena

RUKOVATELJI PILAMA

 • Rukovatelj/-ica motornom pilom
 • Rukovatelj/-ica kružnom pilom za rezanje drveta

 

RUKOVATELJI STROJEVIMA ZA OBRADU DRVA

 • Rukovatelj/-ica strojevima za primarnu
  i sekundarnu (pilansku) obradu drva
 • Rukovatelj/-ica strojevima za grubu
  sekundarnu obradu drva
 • Rukovatelj/-ica strojevima za finu
  sekundarnu obradu drva

MONTERI DIZALA

 • Monter/-ka dizala
 • Elektromonter/-ka dizala

PRODAJA ZAPALJIVIH TEKUĆINA I PLINOVA

 • Prodavač/-ica naftnih derivata
 • Prodavač/-ica ukapljenog naftnog plina

DIMNJAČARI

 • Dimnjačar/-ka

ISPITIVAČI

 • Ispitivač/-ica za obavljanje periodičkih pregleda
  ispitivanja strojarsko-mehaničkog dijela strojeva i
  uređaja s povećanim opasnostima
 • Ispitivač/-ica strojeva i uređaja na pogon
 • Ispitivač/-ica za obavljanje pregleda i ispitivanje mjera zaštite na električnim mrežama i instalacijama
 •  Ispitivač/-ica za izgradnju, održavanje i
  ispitivanje privremenih električnih instalacija

ZAVARIVAČI

 • Zavarivač/-ica za REL postupak zavarivanja
 •  Zavarivač/-ica za TIG postupak zavarivanja
 • Zavarivač/-ica za MIG/MAG postupak zavarivanja
 • Zavarivač/-ica za plinski postupak zavarivanja

RUKOVATELJI POLJOPRIVREDNIM STROJEVIMA

 • Rukovatelj/-ica kombajnom

PRERADA PAPIRA

 • Rukovatelj/-ica strojevima za proizvodnju klasične ambalaže
 • Rukovatelj/-ica strojevima za proizvodnju štancane ambalaže
 • Rukovatelj/-ica strojevima u pripremi alata i folija
 • Rukovatelj/-ica strojevima u proizvodnji valovitog papira

VODOINSTALATERI

 • Vodoinstalater/-ka

ZAVRŠNI RADOVI

 • Građevinski/-ska staklar/-ka
 • Monter/-ka namještaja
 • Monter/-ka PVC stolarije
 • Monter/-ka aluminijske stolarije
 • Stakloplastičar/-ka
 • Antikorozist/-ica
 • Limar/-ica

OBRADA METALA

 • Rukovatelj/-ica strojevima za obradu metala

 

Pošaljite nam upit

Naši predavači odgovorit će vam na sva vaša pitanja u vezi s edukacijama

Upoznat sam s načelima zaštite privatnosti podataka