Osposobljavanje za siguran rad u zatvorenim prostorima

ZAGREB-RIJEKA-SPLIT-OSIJEK

PREDBILJEŽBA

LETAK

ZAKONSKA OSNOVA
Zakon o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14, 118/14, 154/14) i pripadajući pravilnici, npr.:
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (N.N., br. 51/08), dodatak IV., dio A, točka 6.3:

„Ako radnici koji moraju ući u zatvoreni prostor u kojem se u atmosferi nalazi otrovna ili štetna tvar, ili ta atmosfera ne sadrži dovoljno kisika, ili je pak zapaljiva, oni moraju biti u tom području pod nadzorom i pri tome se moraju osigurati odgovarajuće mjere za sprečavanje svih opasnosti’’.
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (N.N., 28/11) članak 2. i članak 4.:
„Posebni uvjeti iz članka 1., stavka 1. ovog Pravilnika su: tehnička opremljenost, brojnost i stručnost zaposlenika’’.
Primjeri zatvorenih prostora u praksi: kabelski zdenci, kanali i galerije, građevinska revizijska okna (šahtovi) za cjevovode vodovoda, grijanja, plina i dr., kotlovi, silosi, tankovi (rezervoari), različiti zatvoreni prostori u rafinerijama u brodogradnji i brodarstvu, u cementnoj djelatnosti, u poljoprivredi i sl.

ORGANIZACIJA NASTAVE

Tvrtka Dräger Safety d.o.o. u suradnji s Ustanovom za cjeloživotno obrazovanje CTZ organizira i provodi program osposobljavanja za siguran rad u zatvorenim prostorima prema Dräger CSE – izobrazbi.

Teoretski dio programa provodi se u prostorijama Ustanove CTZ ili u prostorima naručioca osposobljavanja u trajanju od osam nastavnih sati. Teoretski dio obuhvaća zakonsku regulativu, opasne radne tvari i njihova svojstva, opasnosti i mjere zaštite za siguran rad u zatvorenim prostorima, detekciju štetnosti, uređaje za detekciju i njihovo održavanje i čuvanje, postupke mjerenja i ispitivanja, osobna i zajednička sredstva i opremu.

Praktični dio programa provodi se na pokretnom postrojenju (simulatoru) na kojem se stječu praktična znanja o opasnostima, mjerama zaštite pri ulasku u zatvorene prostore (detekcija, postupci mjerenja i ispitivanja) i tehnikama spašavanja.
Sudionici stječu praktično znanje potrebno za odabir, primjenu i rukovanje uređajima za izravno otkrivanje i izravno mjerenje koncentracije toksičnih plinova i para te zapaljivih plinova i para radi mjerenja radne okoline u zatvorenim prostorima.
Praktični dio obuhvaća vježbe na postrojenju za obuku, korištenje opreme za ulazak i osobnu zaštitnu opremu protiv padova (npr. vitlo za spašavanje, sigurnosne pojaseve itd.) i provođenje mjera spašavanja.

Obuka se organizira i provodi ovisno o djelatnosti i procjeni rizika naručioca osposobljavanja, uz indvidualni pristup i maksimalno osam polaznika po grupi.

 
TROŠKOVI OSPOSOBLJAVANJA
Cijena osposobljavanja za siguran rad u zatvorenim prostorima iznosi 200,00 € + PDV / 1506,90 kn + PDV po polazniku.
Troškovi osposobljavanja obuhvaćaju teoretsku nastavu i praktičnu obuku na pokretnom postrojenju
(simulatoru).
Nakon uspješno završene obuke svaki polaznik dobiva:
1. Potvrdu o osposobljenosti za siguran rad u zatvorenim prostorima
2. Potvrdu o osposobljenosti za utvrđivanje štetnih plinova i para
3. Certifikat tvrtke Dräger Safety d.o.o.
4. plastificiranu iskaznicu.

RASPORED PREDAVANJA

Galerija

Pošaljite nam upit

Naši predavači odgovorit će vam na sva vaša pitanja u vezi s edukacijama

Upoznat sam s načelima zaštite privatnosti podataka