Osposobljavanje za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu

PREDBILJEŽBA

Zadatak osposobljavanja je stjecati znanja i vještine potrebne za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu, što obuhvaća detaljno poznavanje pravila zaštite na radu koja uređuju ovo područje, poznavanje utjecaja koji imaju alkoholna pića i druga sredstva ovisnosti na organizam radnika, kao i poznavanje postupaka i najsuvremenijih uređaja za utvrđivanje alkoholiziranosti.

ZAKONSKE OSNOVE ZA OSPOSOBLJAVANJE
Zakon o zaštiti na radu (N.N., 96/18):
– Članak 58. (1) Radnik u vrijeme rada ne smije biti pod utjecajem alkohola i drugih sredstava ovisnosti niti ih smije unositi na mjesto rada.
(2) Poslodavac je obvezan provoditi zabranu zlouporabe alkoholnih pića i sredstava ovisnosti na mjestu rada prikladnim mjerama.
– Članak 59. (1) Provjera je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti obavlja se alkometrom ili drugim prikladnim uređajem, postupkom ili sredstvom.
(2) Ako radnik odbije pristupiti provjeri, smatra se da je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti.
(3) Poslodavac je obvezan udaljiti s mjesta rada radnika koji je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti sve dok je pod njihovim utjecajem.
– Članak 100. Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba, odnosno 3.000 kuna poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe ako ne provodi zabranu zlouporabe alkoholnih pića i sredstava ovisnosti na mjestu rada prikladnim mjerama.
Troškovi osposobljavanja iznose 70,00 €+PDV / 527,42 kn +PDV po polazniku (u što su uključena predavanja, nastavna dokumentacija i ispit).

Pošaljite nam upit

Naši predavači odgovorit će vam na sva vaša pitanja u vezi s edukacijama

Upoznat sam s načelima zaštite privatnosti podataka