Povećanje konkurentnosti Ustanove za cjeloživotno obrazovanje CTZ uvođenjem ISO certifikata

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt „Povećanje konkurentnosti Ustanove za cjeloživotno obrazovanje CTZ uvođenjem ISO certifikata“ koji ta ustanova provodi, sufinancira se iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda u sklopu Poziva „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.

Opis projekta:

Projektom se nastoji značajno unaprijediti konkurentnost i tržišni udio te ostvariti održivi rast i razvoj poslovanja Ustanove za cjeloživotno obrazovanje CTZ. Stoga Ustanova planira provesti aktivnosti za uvođenje sljedećih ISO certifikata: ISO 9001:2015 (Sustav upravljanja kvalitetom), ISO 14001:2015 (Sustav upravljanja okolišem) i ISO 45001:2018 (Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu). Ustanova će time ispuniti iskazane zahtjeve i standarde klijenata na hrvatskom i regionalnom tržištu, kao i stvoriti preduvjete za uspostavljanje i nastavak suradnje s njima.

Elementi projekta:

  • Element 1 – Priprema za uvođenje i certificiranje sustava upravljanja prema normama ISO 9001, 14001 i 45001
  • Element 2 –  Certificiranje sustava u skladu s normama ISO 9001, 14001 i 45001
  • Element 3 – Upravljanje projektom
  • Element 4 –  Promidžba i vidljivost.

Cilj Poziva je podupiranje mikro, malih i srednjih poduzetnika da uvođenjem priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, primjenom normi te certifikacijom u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih normi ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, povećaju svoju konkurentnost na tržištu uz dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, a čime se malim i srednjim poduzećima olakšava pristup inozemnim tržištima uz povećanje konkurentnosti.

Specifični cilj projekta je uvesti norme ISO 9001, 14001 i ISO 45001, čime će Ustanova dostići primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete, sigurnosti u razmjeni svojih usluga te održivog razvoja s ekološkog aspekta. Provedba norme ISO 9001 osigurava efektivno i efikasno upravljanje poslovnim procesima; ISO 14001 unapređuje održivost poslovanja s ekološkog aspekta i smanjuje ekološki otisak, a ISO 45001 unapređuje sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu. Provedba tih certifikata unaprijedit će konkurentnost Ustanove te pozitivno utjecati na njezinu suradnju s postojećim i potencijalnim klijentima. Provedbom projektnih aktivnosti jača se sposobnost konzistentnog kreiranja i održavanja edukacija koje su u skladu s potrebama i zahtjevima tržišta te koje ujedno ispunjavaju upite i zahtjeve klijenata i polaznika. Na taj će se način postojećim i potencijalnim klijentima dokazati sposobnost ispunjavanja njihovih upita, zahtjeva i očekivanja čime će se postići i njihovo veće povjerenje i zadovoljstvo, što će pak dovesti do povećanja konkurentnosti, poslovanja i uz to vezan rast prihoda.

Rezultati projekta:

  • Uvid u postojeće stanje sustava i dokumentiranosti
  • Sustav pripremljen za certificiranje
  • Ishođena tri certifikata
  • Uspješno proveden projekt
  • Osigurana vidljivost projekta u skladu s pravilima vidljivosti.

Razdoblje provedbe projekta: od 31. 1. 2020. do 31. 1. 2021.

Ukupna vrijednost projekta je 221.673,75 HRK / 29,421,16 €, od čega EU sufinanciranje iznosi 177.339,00 HRK / 23.536,93 €.

Više informacija na: +385 1 45 55 888

ustanova@ustanova-ctz.hr, dkatrancek@ustanova-ctz.hr

www.ustanova-ctz.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

www.strukturnifondovi.hr

https://razvoj.gov.hr/

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Ustanove za cjeloživotno obrazovanje CTZ.

Pošaljite nam upit

Naši predavači odgovorit će vam na sva vaša pitanja u vezi s edukacijama

Upoznat sam s načelima zaštite privatnosti podataka