SAVJETOVANJE KORPORATIVNA INFORMACIJSKA SIGURNOST

 

U današnjim uvjetima globaliziranog i komunikacijski potpuno povezanog poslovanja potencijalne i stvarne prijetnje i ugrožavanja informacija i informacijskih sustava predstavljaju prioritetni poslovni rizik. Poslovna okruženja u potpunosti se oslanjaju na informatičke sustave i svaka prijetnja može ugroziti nesmetano odvijanje poslovnih procesa.
Primjenom novog pristupa korporativne informacijske sigurnosti potiče se sustavno upravljanje informacijskom sigurnošću primjenjujući odgovarajuće procese, postupke, sukladno postavljenim standardima i normama.
Za uspješno provođenje korporativne informacijske sigurnosti potrebno je, pored ostalog, osigurati ljudski potencijal sa potrebnom razinom znanja i kompetencijama, što nameće potrebu stalne edukacije i stjecanja novih znanja, koje treba koristiti kako bi se učinkovito vladalo tehnikama i odgovorilo na sve brojnije i opasnije izvore ugrožavanja.
Obzirom na potrebu kontinuirane edukacije u području korporativne informacijske sigurnosti Ustanova za cjeloživotno obrazovanje-CTZ, Visoka škola za sigurnost i Centar za poslovnu sigurnost zajednički organiziraju savjetovanje „KORPORATIVNA INFORMACIJSKA SIGURNOST“.

Troškovi savjetovanjaa iznose 400,00 kn+PDV po polazniku (u što su uključena sudjelovanje u savjetovanju, radni materijal, potvrda o sudjelovanju te kavu u stanci).

Kome je namijenjeno savjetovanje:
– članovima Uprava zaduženih za sigurnost
– direktorima Sektora sigurnosti       
– menadžerima i voditeljima poslova sigurnosti
– voditeljima informacijske sigurnosti  
– voditeljima IT sustava    
– savjetnicima za informacijsku sigurnost
– auditorima informacijske sigurnosti
– osobama odgovornim za provođenje  informacijske sigurnosti
– stručnjacima koji se bave problematikom informacijske sigurnosti i zaštite podataka

 

 

Pošaljite nam upit

Naši predavači odgovorit će vam na sva vaša pitanja u vezi s edukacijama

Upoznat sam s načelima zaštite privatnosti podataka