Seminar-Usklađivanje poslovanja obrazovnih ustanova s odredbama opće uredbe o zaštiti podataka-GDPR

PRIJAVA

LETAK

Ustanova za cjeloživotno obrazovanje CTZ i Centar za poslovnu sigurnost pozivaju vas na SEMINAR:
USKLAĐIVANJE POSLOVANJA OBRAZOVNIH USTANOVA S ODREDBAMA OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA PRAKTIČNE SMJERNICE

Općom uredbom o zaštiti podataka (OUZP – GDPR) koja će stupiti na snagu 25. svibnja 2018. mijenja se postojeći zakonski pristup te se naglasak stavlja na obrade podataka koje predstavljaju veći rizik za prava i slobode ispitanika. Do stupanja na snagu poslovni subjekti u Republici Hrvatskoj obvezni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama Uredbe. Postupak usklađivanja zahtijeva od poslovnih subjekata, i u njima odgovornih osoba raspolaganje specifičnim znanjima kako bi ga mogli samostalno ispravno provesti. Na tržištu se nude brojne edukacije, a većina njih je općenite prirode i ne nude specifične upute i rješenja za posebne kategorije korisnika. Obrazovne ustanove, posebno one koje se bave obrazovanjem odraslih, posluju sukladno zakonskim propisima karakterističnima za ustanove i obrazovanje odraslih te su obvezne prikupljati, obrađivati i dostavljati podatke prema tim propisima, što je značajno različito od poslovanja drugih poslovnih subjekata. Ustanova CTZ, koja je i sama obveznik usklađivanja s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, pripremila je seminar prilagođen potrebama i specifičnostima ustanova koje provode programe obrazovanja odraslih.

Kome je namijenjen seminar:

– ravnateljima obrazovnih ustanova
– voditeljima obrazovanja odraslih
– zaposlenicima ustanova odgovornim za zaštitu osobnih podataka
– vanjskim pružateljima usluga za potrebe ustanova

Na seminaru ćete dobiti uvid u:

– obveze obrazovnih ustanova temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
– planiranje i organiziranje procesa usklađivanja
– identificiranje i sistematiziranje andragoške dokumentacije i zbirki osobnih podataka
– obveze u suradnji s drugim dionicima procesa usklađivanja
– ispunjavanje obveza sukladno zakonskim obvezama
– izradu internih akata i predložaka (npr. privola za prikupljanje osobnih podataka)
– izradu procjene ugroženosti i primjenu mjera zaštite osobnih podataka

Predavači:

  Snježana Grgić, dipl.ing.el.

  Robert Kralj, dipl.krim.

Cijena sudjelovanja:
700,00 kn + PDV – (Ukupno 875,00 kn)

Naknada za sudjelovanje na seminaru uključuje:
– sudjelovanje na seminaru
– radni materijal
– kavu i sendvič u pauzi predavanja

Pošaljite nam upit

Naši predavači odgovorit će vam na sva vaša pitanja u vezi s edukacijama

Upoznat sam s načelima zaštite privatnosti podataka